Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğul Bugün Duman Almış Hevseli
Yöresi:
Diyarbakır
Kaynak Kişi:
Ayşe Şan
Derleyen:
İzzet Altınmeşe
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
4085