Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
On İki Şubattır Kurtuluş Günü
Yöresi:
Kahramanmaraş
Kaynak Kişi:
Âşık Mehmet Temiz
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
340