Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
On İkidir Şu Burdur'un Dermeni
Yöresi:
Burdur
Kaynak Kişi:
Tepeli Hasan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1509