Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Osman'ın Bindiği Doru Küheylan
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Ali Çalışkan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
722