Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oy Bahçenize Ben Giremedim Gazelden
Yöresi:
Giresun
Kaynak Kişi:
Hüseyin Dizdar
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Saadettin Gürhan
REPno:
3174