Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oy Gelin Kınan Kutlu Ola
Yöresi:
Hatay/Antakya
Kaynak Kişi:
Nimet Nergiz
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
1995