Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşağıdan Gelen Elin Galdursun
Yöresi:
Tokat/Artova/Büget Köyü
Kaynak Kişi:
İsmail Tüccar
Derleyen:
Talip Özkan
Notaya Alan:
Talip Özkan
REPno:
1854