Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oyalı Yazma Başında
Yöresi:
Ankara/Elmadağ
Kaynak Kişi:
Bayram Aracı
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1184