Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oynamam Ben
Yöresi:
Erzurum/Tortum-Narman
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Yönden
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1514