Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ölüm Yakamdan Tutma Git
Yöresi:
Çukurova
Kaynak Kişi:
Osman Feymani
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ali Canlı
REPno:
2675