Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ördegisen Göle Gel
Yöresi:
Kastamonu
Kaynak Kişi:
Avni Özbenli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
723