Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Öyledir Ey Öyledir
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Osman Pehlivan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
268