Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Özüne Özüm Kurban
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Handan Uysal
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
153