Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşağıdan Gelen Üzüm Kağnısı
Yöresi:
Yozgat/Boğazlıyan
Kaynak Kişi:
Mevlide Kayhan
Derleyen:
Soner Özbilen
Notaya Alan:
Soner Özbilen
REPno:
26