Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşağıdan Geliyor Türkmen Goyunu
Yöresi:
Kastamonu/Tosya
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
432