Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşağıdan gelen Tatar
Yöresi:
Kayseri/Pınarbaşı
Kaynak Kişi:
Zekiye Özhan
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4325