Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağaçlıktan Arar Gelir
Yöresi:
Nevşehir
Kaynak Kişi:
Gündüz Haramyemez
Derleyen:
Neriman Tüfekçi
Notaya Alan:
Neriman Tüfekçi
REPno:
1411