Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşeyim De Şu Dağları Ben Aşeyim
Yöresi:
Muğla/Bodrum
Kaynak Kişi:
R.Eriş/M.Karagöz/E.Köse
Derleyen:
Ahmet Çakır/A.Karademir
Notaya Alan:
Nazım Onay
REPno:
4179