Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşıhların Ahlın Alır
Yöresi:
Erzurum/Alvar Köyü
Kaynak Kişi:
Abdurrahman Demir
Derleyen:
Mehmet Çalmaşır
Notaya Alan:
Mehmet Çalmaşır
REPno:
2736