Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşıp Aşıp Garlı Dağlar Gelirsin
Yöresi:
Tokat/Zile/Silis Köyü
Kaynak Kişi:
Sadık Keşan/Yusuf Taş/M.Sağlam
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
513