Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşka Düştüm Yeni Baştan Çıkardın Beni
Yöresi:
Mardin
Kaynak Kişi:
Bedri Orcan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
937