Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşkı Ezeli Aşıka İlham-I Hüdadır
Yöresi:
Kastamonu
Kaynak Kişi:
Hakkı Bayraktar
Derleyen:
Şemsi Yastıman
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
3520