Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşşağıdan Da Gele Gele Geldiler
Yöresi:
Yozgat/Boğazlıyan
Kaynak Kişi:
Sabiha Kubilay
Derleyen:
İclal Akkaplan
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
868