Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tabağa Koyarlar Kaymağı Balı
Yöresi:
Edirne
Kaynak Kişi:
İhsan Köycü
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1119