Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tabakamda Tütün Yok
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Âşık Ali Tanburacı
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1670