Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tahtalıkta Galbır Var
Yöresi:
Burdur/Yeşilova
Kaynak Kişi:
Osman Uysal
Derleyen:
Salih Urhan
Notaya Alan:
Salih Urhan
REPno:
3298