Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Taksu Köprüsünden Saat Beşte Geçtim
Yöresi:
Ankara/Beypazarı
Kaynak Kişi:
Ayşe Tokyol
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
İsmet Akyol
REPno:
2832