Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tarlaya Ektim Soğan
Yöresi:
Giresun
Kaynak Kişi:
Osman Kalyoncu
Derleyen:
Tuncer İnan
Notaya Alan:
Tuncer İnan
REPno:
1964