Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tası Suya Daldırdım
Yöresi:
Erzincan/Tercan
Kaynak Kişi:
Ahmet Kartal
Derleyen:
Seyhan Tütün
Notaya Alan:
Hikmet Taşan
REPno:
1701