Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tel Sarı Zülüf Sarı
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Şevki Bilgin
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1241