Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tepecikten Bir Su İçdim Kanmadım
Yöresi:
Karabük/Safranbolu
Kaynak Kişi:
Ali Bişici
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
3247