Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tepeler Tepeler Yüksek Tepeler
Yöresi:
Giresun/Şebinkarahisar
Kaynak Kişi:
A.Küçük/S.Erdal
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
522