Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tersaneden Kalkdı Efe Alayı
Yöresi:
Sinop
Kaynak Kişi:
İsmail Diri
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1242