Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ata Binesim Geldi
Yöresi:
Rumeli/Lofça
Kaynak Kişi:
Osman Pehlivan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
2260