Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tevekteki Üzümdür
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Mustafa Özgül
Derleyen:
Mustafa Özgül
Notaya Alan:
Mustafa Özgül
REPno:
2994