Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tokat Yaylasında Yaylayamadım
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Refik Başaran
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
1981