Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tutam Yar Elinden Tutam
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Cemil Demirsipahi
Notaya Alan:
M.Sarısözen/C Demirsipahi
REPno:
665