Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Kızı
Yöresi:
İçel/Silifke
Kaynak Kişi:
Hüseyin Say
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
3971