Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Kızı
Yöresi:
Eskişehir/Sivrihisar
Kaynak Kişi:
Mehmet Yüksel
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1828