Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Kızı Un Eliyor
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
Muzaffer Sarısözen
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
290