Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Vardım Ki Yurdundan Ayağ Göçürmüş
Yöresi:
Bayburt
Kaynak Kişi:
Bayburt Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
3923