Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Vardım Ki Yurdundan Ayak Göçürmüş
Yöresi:
Şanlıurfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Halil Atılgan
Notaya Alan:
Halil Atılgan
REPno:
4067