Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Verdiğin Yazmayı Bürüneyim Mi
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Osman Özdemir
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
3998