Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Vurun Gelin Kınasın
Yöresi:
Edirne/Uzunköprü
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
2350