Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Vücudum Şehrini Seyran Eylerken
Yöresi:
Adana
Kaynak Kişi:
Âşık Ferrahi
Derleyen:
Kemal Karasüleymanoğlu
Notaya Alan:
Mustafa Özgül
REPno:
3619