Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atımın Yelesi Beyaz
Yöresi:
Edirne
Kaynak Kişi:
Rakım Ertür/Şerif Ercan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
455