Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atladı Geçti Eşiği
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
Yaşar Moral
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
319