Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atladı Gitti Eşiği
Yöresi:
Bursa
Kaynak Kişi:
Halil Bedia Yönetken
Derleyen:
Halil Bedii Yönetken
Notaya Alan:
Halil Bedii Yönetken
REPno:
1397