Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atlarını Tepe Tepe Geldiler
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
55