Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Attım Şalımı Boynuma
Yöresi:
Tekirdağ/Hayrabolu
Kaynak Kişi:
Ahmet Keklikçi/Fehmi Altayoğulları
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
347